Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

Devrimciler ve Ortadoğu

Devrimciler , din savaşlarıninin içinde, yaninda ,altında, arkasında vs hiçbir yerinde olmaz....

Devrimciler , din savaşlarıninin içinde, yanında, altında, arkasında vs. hiçbir yerinde olmaz...

Ama devrimciler Emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı da mücadele ederler. Devrimciler insanlığin yanındadırlar. 

Devrimciler mazlumun yanında,  güçlü olanın zulmü karşısında zayıfın yanındadırlar.

Devrimciler tarafsiz da değildir, olamaz...

Bu gün bana, yarın sana !

Emperyalizim, halkları zayıflatıp biribirine düşürme konusunda, mahirdir. Bu konuda her türlü yola baş vurur. Onun için her şey mubahtır. Hangi nedenle olursa olsun mazlumlarin birlikte, biribiriyle uzlaşmaz çelişkiler yaşaması

Emperyalizmin ekmeğine yağ sürer.

Devrimciler; halktan, halklardan yana Emperyalizme karşı tutarlı bir çizgi izlemek zorundadır. Aksi halde devrimci olamazlar.

Ortadoğuda harita değiştirme söylemleri her geçen gün daha da ciddiyet kazanırken Ortadoğunun bütün devrimcileri gelişmelere kayıtsız kalamaz.

Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri görmeyen, görüp doğru okuyamayan anlayışlar, halklara zarar vermekten öteye gidemezler.

Meseleyi doğru okumak, Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı  olanla olmayanı iyi ayırt etmekten ve halkların birliğinden yana olmaktan geçer.

Büyük resmi gözden kaçırmamak gerekir.

Gelişmeler karşısında seyirci kalmak, kendi geleceğimizi acılara bu günden teslim etmek olur.

Çözüm  : Emperyaizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele...


Ahmet ATILMIŞ | 18.10.2023