Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

Tam Bağımsız Türkiye

Bu zamana kadar devletin malı denizdi diyor Mehmet Şimşek. 22 yıl boyunca yemişler yani. Daha da yiyecekler, kimse dur demezse!

Bu zamana kadar devletin malı denizdi diyor Mehmet Şimşek.

22 yıl boyunca yemişler yani.
Daha da yiyecekler, kimse dur demezse!

İşçiye, memura, emekliye yok, istihdam için yatırım yok, Uluslararası Kapitalist Emperyalist sistem benim payımdan şatafat yapamazsınız, aslında harcadıkları bizim paramız diyorlar. Ya hizaya gelirsiniz ya sizi batırırız diyorlar. Yani bizim alın terimiz, yer altı yer üstü zenginlik kaynaklarımız bu sistem gereği. ( Neo Liberal Sistem) döner dolaşır  Emperyalizme kapitalist merkezlerin kasalarına akar. Fahiş fiyatlı mallar satarak, (teknoloji, kimya, ilaç, silah vs) yüksek faizli para satarak...
Şeytanın aklına gelmeyen yollarla, bazen proje satarlar, akıl satarlar...

Tam bağımsız Türkiye...

İdealimiz bu olup bütün planlarımızı ve programlarımızı buna göre yapamadığımız sürece sorunlar yumağı içinde ölür ölür diriliriz.

Bunu yapabilmek için bilim, birlik kültürü gibi gelişmek ve çok disiplinli, devasa bir demokratik toplumsal örgütlenme seferberliği içinde olmalıyız.

Bu imkansız değil yeter ki Emperyalistlerden korkmayan yöneticilere sahip olalım. Yeter ki, halka her şeyi doğru anlatalım. Hatta halkın birbirine anlatmasını sağlayalım.

Hedef halkın daha eşit ve özgür bağımsız yaşaması olmalıdır.


Ahmet ATILMIŞ 13.05.2024