Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

Susmamalıyız..

Bizim ülkemizde bir konu abartılıyorsa, büyük ihtimalle siyaset malzemesi olmuş ya da fincancı katırları ürkütülmüştür. Ya başka bir önemli olay unutturulmaya çalışılmaktadır ya da cambaza bakmamız istenmektedir.

Bizim ülkemizde bir konu abartılıyorsa, büyük ihtimalle siyaset malzemesi olmuş ya da fincancı katırları ürkütülmüştür. Ya başka bir önemli olay unutturulmaya çalışılmaktadır ya da cambaza bakmamız istenmektedir.

Sinan Ateş cinayeti, özellikle muhalefetin gündeminden düşmüyor. Meral Akşener meclis kürsüsünden hiddetle bağırıyor
 " SUSMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ  ! "
Susmamak gerek, unutmamak gerek. Her can kıymetlidir, hiçbir canlı zamansız ölmemelidir ve asla öldürülmemelidir. Lakin muhalefet, neden Ali İsmail Korkmaz’ı, Metin Göktepe’yi, Uğur Mumcu’yu, Eşref Bitlis’i, Musa Anter’i ve sayısız demokrat, devrimci aydını unuturlar da Sinan ateşi unutmazlar?

Unutulan sadece öldürülenler mi?

Emekçiler unutulmuş, sağlık, eğitim, sosyal hayat unutulmuş, en önemlisi çevre unutulmuş. Kirlilikten ve kuraklıktan hangi felaketleri ne zaman yaşayacağız belli değil...

YETER …

Artık Türkiye'de herkesi eşit olarak kucaklayacak Türkiyeli bir iktidar, emekçileri, çalışan ve üreten insanımızı ve doğayı öncelikle kucaklayacak bir iktidar. Eşitlikçi, Özgürlükçü, Çağdaş bir iktidar istemeliyiz.  

Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar.

Haktan yana bütün oluşumlar, bağımsızlıkçı bir anlayışla her platformda bu talepleri dile getirmelidir.

Aksi halde hayatımızda kayda değer değişmeler, gelişmeler beklemek saflığın dik alası olur…

 

Ahmet ATILMIŞ | 25.01.2023