Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

UFUK (insanlığın bunalımı)

1. İnsanlığın geldiği yer. 2. İnsanlığın bulunduğu yer. 3. İnsanlığın gideceği yer. Bu sorulara asgari yanıt aramak ve bulduğun yanıtlarla yol almak önemli!!!

1. İnsanlığın geldiği yer.

2. İnsanlığın bulunduğu yer.

3. İnsanlığın gideceği yer.

Bu sorulara asgari yanıt aramak ve bulduğun yanıtlarla yol almak önemli!!!

Bunun için öncelikle var olmak, sonra varlığını gelişerek sürdürebilmek gerekir. Varlığını ve gelişimini sürdürmek için beslenmek, hatta yeterli ve doğru beslenmek gerek. Doğadaki bütün canlılar beslenmek zorundadır. Beslenmeyen varlığını ve gelişimini sürdüremez. Yosunlar da, balıklar da, insan da beslenmezse var olamaz.

İnsan için beslenmeyi iki ayrı biçimde tanımlayalım.

Birincisi fiziksel beslenme,

İkincisi düşünsel beslenme.

Fiziksel beslenme kuralları ve ürün çeşitliliği konusunda deneyler yoluyla gastronomiyi oldukça geliştirmiş insanoğlu.

Düşünsel konularda aynı gelişmeyi gösterememiş bireysel olarak geliştirenler elbette çok var ama toplumsal boyutuyla değerlendirecek olursak maalesef aynı oranda gelişmişlikten söz edemeyiz.

Neden?

Bunu da ikiye ayırmak gerek.

1. İnsan içindeki yosunların ve balıkların farkında değil (gelişenler tesadüflerin ya da sezgilerin eseri olabilir)

2. Kılıktan, kılığa girerek alınıpta öldürülmeyen ilk esirden beri var olan SÖMRÜ ve onun getirdiği çok boyutlu SAVAŞLAR. Hayatın her alanında var olmayı ve gelişmeyi engelleyen irili ufaklı savaşlar.

Esasen bu ikinci nedenle insanlık, toplumsal gelişim gösteremiyor.

Elbette insan maruz kaldığı bu durum karşısında, irili ufaklı tepkiler ortaya koyuyor. Devrimler bile yaptığı olmuştur ama gücün insana verdiği haz mı desem, güçsüz kalma korkusu mu desem, maalesef insanı muhteşem güzelliklerden ve bilimin gücünden alıkoymaya devam ediyor.

Paranın veya sahip olunan malların hazzı veya zayıf kalmanın getireceği acılardan korkmak! Bu iki duygu esasen birbirini beslemektedir.

Ama insanlığın bedeninin ve bilincinin beslenmesini engellemektedir.

O nedenle insanlık muhteşem güzelliklere yeni ve çok daha ileri hazlara ulaşamamaktadır. Elbette kendisine ve insanlığa verdiği acılardan da kurtulamamaktadır.


Ahmet  ATILMIŞ | 21.01.2024