Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

CHP Nasıl Kurtulur ?

CHP’ye oy vermiş arkadaşlar şu sıra Abdüllatif Şener’e ver yansın ediyor. Hakaretin, küfrün bini bir para…

CHP’ye oy vermiş arkadaşlar şu sıra Abdüllatif Şener’e ver yansın ediyor. Hakaretin, küfrün bini bir para…

Oysa CHP içinde yönetim kadrolarında herkes sütten çıkmış ak kaşık elbette değildir.

Sorun İDEOLOJİ !!! sorunudur.

Partilerin inandığı değerler sistemi olur, olması gerekir, hatta olmak zorundadır. Yoksa

o parti bir şebekedir, çıkar amaçlı suç örgütüdür.

CHP’nin kuruluş felsefesi ve ilkeleri dolayısıyla bir ideolojisi var diye biliyoruz. Altı okta kendini özet olarak ifade eden şey CHP ideolojisidir.

Peki ; şu an CHP’de “altı ok olmazsa olmazımız , altı ok yoksa ben yokum” diyecek kaç etkili , yetkili kişi vardır?

Eğer altı ok yoksa CHP’nin ideolojisi nedir?

Sadece iktidardaki partiyi al aşağı edelim, bunu yapmak için her yol mübahtır, gibi bir ideoloji de ideoloji değildir.

Makyevelizmin* dibidir..

Böylesi siyasi oluşumlar hasbel kader başarılı olsalar, Yani seçim kazansalar bile uzun soluklu olamaz ayakta kalamazlar..

CHP nasıl kurtulur?

CHP kurucu ayarlarına dönmelidir. Altı okun güncel yorumunu tartışmaya açmalı ve ideolojisini yeniden oluşturup kamuoyuna deklare etmelidir .

Daha sonra, bu ideoloji doğrultusunda program yapılmalı ve programa sıkı sıkıya bağlı kişiler görev almalıdır.

O gider, bu gelirle bu tiyatro berbat temsiller vermeye devam eder.

Partilerde kişiler değil programlar belirleyici olmadan değişim olmaz .
Kendimizi kandırmayalım.

 

 Ahmet ATILMIŞ | 17.06.2023

 

*         Makyavelizm (psikoloji), soğuk ve manipülatif davranışlar üzerine odaklanmış psikolojik bir özellik