Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

B A R I Ş...

Barış basit bir sözcük değil ..Sadece kulağa hoş geliyor...

 

 

Barış basit bir sözcük değil ..Sadece kulağa  hoş geliyor...

Çıkar çatışmalarını uzlaştırmak , sadece belirli süreler için mümkündür..
Çıkar çatışmalarını  sonsuza kadar ortadan kaldırmak  orta uzun vadede   mümkün gözükmemektedir .Çıkar çatışmaları var olduğu sürece silahlanma dahil her yol ve yöntemle  savaş faaliyetleri ,  açık - yada kapalı , düşük -yada yüksek yoğunlukta devam eder...

Kollektif çıkar..
Toplumsal çıkar ..
Herkesi hakkıyla gözeten  toplumcu gerçekçi çıkar sistemi olmadan , bireyci  kapitalist emperyalist çıkar sistemi , hem geniş halk kesimleriyle, hem de birbirleri arasında  savaşmaya mahkumdur..

Her halükarda  savaşlardan halk zarar görür. En çokta çocuklar ve kadınlar  zarar görür . Savaş, insanlık dışı barbar bir durumdur .Nice kentler yandı yıkıldı tarih boyunca,  milyonlarca insan  ve diğer canlılar savaşlarda yok oldu  ama savaşlar durmadı - durmuyor! durmayacak..

İş şu günlerde birde nükleer  boyut almaya başladı bu ne demek oluyor ?
Bu kitleler halinde ölüm demek oluyor..

Barış için, kalıcı barış için, insanlığın barışı için   savaşı çıkaran sisteme karşı savaş demekten başka bir çözüm var mı ?
Önerisi olan beri gelsin ,fikirlerini paylaşsın mümkünse..

 

Ahmet ATILMIŞ- - 02.09.2022