Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

Barış Uzakta

Bugün 1 Eylül Dünya Barış günü. Barış çok uzakta maalesef. Savaş çok daha yakın. Silahların sayısı ve öldürücü gücü gelişiyor. Sadece bilinen silahları değil…

Bugün 1 Eylül Dünya Barış günü. Barış çok uzakta maalesef. Savaş çok daha yakın. Silahların sayısı ve öldürücü gücü gelişiyor. Sadece bilinen silahları değil…

Biyolojik, kimyasal, Elektronik her şeyi kullanıyorlar. Silah haline gelebilecek her şeyi.

Barış her zamankinden daha uzakta.

Emperyalist ABD pazar paylaşımı için dünyanın yenilmez gücü olma isteğini çok çok üst boyutlara ulaştırmış durumda. Hasım ilan ettiği güçleri çevrelemeye çalışırken, en barışçıl ülkeleri bile savaşın tarafı

haline getirmekte.

Bu en çokta masum halklara zarar verecek. Daha çokta kadın, çocuk ve yaşlı masum insanları yok edecek bir savaştır.

İnsanlık, savaşları önleyebilir. Sadece daha iyi örgütlenme ve daha kararlı bir mücadeleyle.

Savaşsız ve de sömürüsüz bir dünya için mücadeleye devam.

Ahmet ATILMI
Ş | 01.09.2023