Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

Nice Zaferlere

Altayların eteklerinden Anadolu'ya, hatta balkanlara uzanan bir kavim. Hep savaşarak var olmuşlar. Bu yüzden barbar demişler.

Altayların eteklerinden Anadolu'ya, hatta balkanlara uzanan bir kavim. Hep savaşarak var olmuşlar. Bu yüzden barbar demişler.

Türkçe konuşur, saz çalar, gök tanrıya inanırlardı. Yaratılmış her şey kutsaldı onlar için. Bir çok devlet, hatta imparatorluk kurdular. MS 900’lü yıllarda İslam'la tanıştılar. 1914’ten başlayarak dağılmaya başladı imparatorluk. En son 1918’de işgale uğradı. Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı verdi. Tam olarak kurtulamadı, her geçen gün daha da zorlanmakta.

Ben bu ülkede doğdum.

Doğduğum ülkenin diliyle konuşuyorum.

Ülkemiz ve dolayısıyla halkımız çok, çok zor bir süreçten geçiyor. Bu topraklardaki her yurttaş bu durumdan zarar görüyor, her yurttaşın canı yanıyor.

Bu dağılmışlıktan kurtulmalıyız. Tam bağımsızlığı hedeflemeli ve bu değerleri merkeze alan örgütlenmeler içinde olmalıyız.

Emperyalistlerle iş tutan ona uşaklık eden anlayışı yerin dibine batırmalıyız.

Emeğin özgürlüğünü, başımızın üstünde taşımalıyız. Çünkü emek özgürse vatan özgürdür . Elbette emek Enternasyonalisttir. Ancak Emperyalizme karşı emek vatanseverdir. Tam demokratik, tam bağımsız bir ülke de nice Zafer Bayramları kutlamak isteyenlere selam olsun.

 

Ahmet ATILMIŞ | 30.08.2023