Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

YOKSULLUK - 2

Her şeyden önce zor alım, el koyma , çalma,gasp etme gibi vahşi yöntemler ,ardından mecbur bırakma , mahkum etme ve sonunda kaba ve ince sömürü..

İşin aslına,yani  biraz  yoksulluğun kaynağına inelim.

Her şeyden önce  zor alım,  el koyma ,  çalma,gasp etme gibi  vahşi yöntemler , ardından  mecbur bırakma , mahkum etme  ve sonunda  kaba ve ince oyunlarla  sömürü.

Sözde kölelikten kurtulmuş yoksullar , yaşayabilmek için iş ararlar. İş arayanların sayısı kabarık bırakıldığından işçi emeğini sermayenin taktir ettiği kadar ücrete satmak zorunda bırakılır.Bu ücretler genellikle

çalışanın ölmeyecegi kadardır.  Eğer bulunduğunuz ülkede üretim ve paylaşımda adalet yoksa ,yani   terazinin kefesi,  kantarın topuzu hep  sermayeden, yani  anamalcıdan yana çalışıyorsa, yoksulluğu  yaratan

bir  bir sisten calisiyor demektir .  Kapitalizm varlığını emek sömürüsüne  borçludur . Emeğin sömürüsü son bulursa sermayenin tahakkümüde  biter. Ancak hakları çalınan, gasp edilen sömürülen kişiler 

yoksulluğa mahkumdurlar.

Onlara  bazan bunun bir  kader olduğu, bazen şans ,bazan akılsızlık sonucu olduğu söylenir.

Onların önemli bir kısmında kâh saflığın , bilgisizliğin, En çokta çaresizliğin sonunda  bu durumu geçicide olsa ; bu kadermis gibi kabul eder. Oysa üretim araçlarının mülkiyeti onda değil eğitim politikalarına

karar veren o değil. Yani işin merkezine yakın bir yerde bile emekçiler yok . Yoksul emekçilerden durumun farkına varanlar  örgütlenmek , sermayenin azgın sömürüsünden kurtulmak isterler.

Mücadeleye başlayınca karşılarına kolluk kuvvetleri çıkarılır.

Emekçi, asilik yapmakla ,düzeni bozmakla vs suçlanır .

Buna rağmen yılmaz, bıkıp usanmaz...Bıkıp usanmamalıdir...

Yoksulluk kader değildir .

Şans meselesi hiç değildir , bu işin akıllada ilgisi yoktur. Olsa proflar holding sahibi olurdu. Yüz yıllardır geçim derdiyle boğuşan,

onurlu, insanca bir yaşama sevdalı emekçiler bir yolunu bulup  ülkenin kaynaklarını kardeşçe paylaşmalı. 

İnsanını ve ülkesini  daha saygın hale getirmelidir.

Devam Edecek...

 

 

Ahmet ATILMIŞ | 09.08.2022