Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

S E Ç İ M . . .

Belki altı ay, belki sekiz ay sonra halkın önüne sandık gelecek .. Halk, seçilmişleri seçecek.. İttifaklardan biri kazanacak...

Belki altı ay, belki sekiz ay sonra halkın önüne sandık gelecek ..
Halk, seçilmişleri seçecek.. İttifaklardan biri kazanacak...
Bu bölümde  yanlış olan şey seçilmişleri seçiyor oluşumuzda.. Bu , perşembenin geleceğinin çarşambadan belli olması durumudur?  

Yeni, yada yenilenmiş iktidar, merkez bankasının kasasını  nasıl dolduracak?

Borçlar neyle ödenecek?

İşsizlik  ne zaman  bitecek?
Hangi yatırımlar gerçekleşecek?
Neler üretip, nerelere satıp, cari açığı nasıl kapatacağız?
Enflasyonu nasıl dizginleyeceğiz?

Eğitimin ve sağlığın seviyesi ne zaman yükselecek?

Adalet ne zaman tecelli edecek?

Seçim 2023

Yolsuzluk  ne zaman son bulacak? Vs vs…Sorular listesini uzatmak zor değil..

Demokrasi dediğimiz şey üretim ve paylaşım sürecinde toplumun kahır ekseriyetinin her konuda gözetilmesi ve katkı sağlamasının zemininin yaratılması demekse , yukarıdaki sorunlar çözülmeden demokrasi gelir mi? Gelmez...

Ekonomik demokratik haklar ,sosyal , siyasal ve kültürler haklar ,bu hakları en hafifinde görmezden gelenler tarafından çözülebilir mi?
Yada bütün bunları çözerim diyen ama nasıl çözeceği konusunda somut, akla uygun ve güvenilir kaynaklar göstermeyen, engelleri hangi araç ve yöntemlerle aşacağını anlatamayan yada zaten sicili bozuk  ve yeterince halk desteği olmayan yapılar çözebilir mi?

Yurtsever ,halkçı, demokrat hatta devrimci ve  anti emperyalist politikalar olmadan , Neo-liberal sistemin alternatifini söyleme cesareti  ve kararlılığı  göstermeden , hangi iktidar olursa olsun bu günkü ve muhtemelen daha kötüsü bir gelecek yaşamayacağımızın her hangi bir garantisi var mı?

ÇÖZÜM....!?

Çözüm kolay değil ..

Kısa vadede hiç değil..

Ne kendimizi kandıralım ne de birilerinin bizi kandırmasına müsade edelim...
Çözüm arayalım , çözüm üretelim...

Ya bir yol bulalım , ya bir yol yapalım..

 

Ahmet ATILMIŞ  | 29.09.2022