Ahmet ATILMIŞ

Ahmet ATILMIŞ

Çalışmak ama severek,
Başarmak ama başkalarını ezerek değil,
Eğlenmek ama kimseyi rahatsız etmeden.
Herşey insan sağlığı ve onuru için ...

Tek Yol Var

İçerde çarpık kapitalist ekonomik düzen, her geçen gün halkın daha da yoksullaşması, farklılıkların törpülenmesi yerine sivriltilmesi, eğitimde, sağlıkta, hukuk ve demokrasi konularında ciddi aşınmalar bütün bunların üstüne köşe dönmeci ve liyakatsız yönetim.

 

İçerde çarpık kapitalist ekonomik düzen, her geçen gün halkın  daha da yoksullaşması, farklılıkların törpülenmesi yerine sivriltilmesi, eğitimde, sağlıkta, hukuk ve demokrasi konularında ciddi aşınmalar bütün bunların üstüne köşe dönmeci ve liyakatsız yönetim.

Dışarda küresel barbarlık ve küresel barbarların bizi sadece sömürmekle kalmayıp her türlü işlerinin görüldüğü bir maymuncuğa çevirip ve sonunda parçalama tehditleri.

Birçok bakımdan bağımlılıklarımız...

 

Halka iyiyiz, uçuyoruz, kaçıyoruz masalları anlatarak nereye kadar gidebilirsiniz?

Ülke hayat pahalılığı ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. Birileri nelerin abdesti bozup bozmayacağıyla ilgileniyor ve bunların havasından geçilmiyor...

Hepimiz biliyoruz. Kırılganlıkları çok fazla olan bir ülkeyiz ve kritik bir coğrafyada yaşıyoruz.

Biricik yolumuz var; demokratik koşullarda bir arada, birlik halinde olmak.

Ne olursa olsun, bir ve beraber olursak her türlü olumsuzluğun üstesinden geliriz.

Elbette ülkesini ve halkını gerçekten seven liyakatli kadrolarla. Elbette bilimin ışığında, elbette herkesin özgürce yaşadığı ama ortak değerlere hep beraber sahip çıkma disiplini içerisinde.

Elbette geleceğin ileri hedeflerine en iyi planlarla ve programlarla hazırlanarak.

İçinden geçtiğimiz son derece riskli, tehlikeli, tuzaklarla dolu süreci görmezden gelmenin bedelini Gazzeli’lerden daha ağır öderiz. Böyle bir lüksümüz yok. Durumun vahametini hep beraber kavramamız için ne gerekiyorsa yapılmalı ve artık bu yeni duruma göre yaşamalıyız.

Üst boyutta, en ileri seviyede bilgi ve teçhizatla donatılmış bireyler olmalıyız.

Bizi tehdit edenleri iyi tanımalı onlara karşı koyabilecek kabiliyette, ordulaşmış halk olmalıyız.

Birbirini sevmeyen, güvenmeyen. Birbirini suçlayan, ötekileştiren, bireysel çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, bağnazlaşan halklar hiçbir zorluğun üstesinden gelemezler.

Eğer ülkemiz onurlu bir biçimde yarınlarda olacaksa

En azından yukarıda dile getirdiğim konuları, en tez zamanda hayata geçirmeliyiz.

Haydi...

Ahmet ATILMIŞ | 13.01.2024