• 0 342 230 85 91 -Whatsapp
Abdullah DAMAR

Abdullah DAMAR

Yazar

Gaziantep te öğretmen olarak görev yapmaktayım. Son olarak Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yaptım. Sosyal faaliyetler ve siyasetle ilgiliyim. Eğitim sen sendikasında çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Milli eğitim bakalığının taşra teşkilatında şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptım. Aktif olarak siyasetle ugraşıyorum. İyi bir okuyucuyum. Gaziantepte günlük olarak yayınlanan Gaziantep Şirinnar haber sitesinde, Ekspres Gazetesinde ve ajanskamu.com, mebpersonel.com, egitimciyiz.com,  haber3.com gibi internet sitelerinde köşe yazıyorum.Ayrıca Radyo Şirinnar'da Kitap Kulübü ve Eğitim üzerine programları yapmaktayım.

E-Posta:

Son Yazıları

Abdullah DAMAR ,15/08/2022

Proje Okulları mı, İktidarın Arka Bahçesi mi?

Kamuoyunda, özellikle de Liselere Giriş Sınavları sürecinde, hemen hemen bütün velilerin deneyimlediği ‘Proje Okulları” mevzuattaki ismiyle özel program ve proje uygulayan okulların yasal dayanağı 652 Sayılı Kararnamenin 37.maddesinin 9.fıkrasıdır.   Yazıyı Okuyun...

Abdullah DAMAR ,08/08/2022

Çağının Tanığı Öğretmenden; Demokratik Türkiye'den Korkan Öğretmene!

Öğretmenlik mesleğinin çokça tartışıldığı bu günlerde, tartışmalarda ihmal edilen en önemli konulardan biri de öğretmenlerde bulunması gereken kültürel, sosyal, entelektüel ve mesleki değerlerin ne olması gerektiğidir. Yazıyı Okuyun...

Abdullah DAMAR ,01/08/2022

Sosyal ve Duygusal Beceriler

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının yaklaştığı bugünlerde geride bıraktığımızı düşündüğümüz pandemi kısıtlamaları yeniden gündeme gelir mi, tartışmaları yaşanıyor.  Yazıyı Okuyun...

Abdullah DAMAR ,20/07/2022

Maarif-i Umumiye Nezareti

Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut dönemine kadar eğitim işlerinden sorumlu bir devlet görevlisi bulunmuyordu. Bu dönemde Heyet-i Vükela yani Bakanlar Kurulu'nun kurulmasıyla Evkaf Nazırlığı, eğitim işlerinden sorumlu oldu. Yazıyı Okuyun...

Abdullah DAMAR ,20/07/2022

Öğretmenleri Bekleyen Nepotik Tehlike; Adaylık Değerlendirme Komisyonu

Öğretmenlik Meslek Kanununun apar-topar TBMM’ye sevk edilip; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edilmesiyle; meclis genel kurulunda da herhangi bir değişikliğe uğramadan kanunlaşacağı anlaşılıyor. Yazıyı Okuyun...

Abdullah DAMAR ,14/07/2022

Standart Okul Eğitiminin Dramatik Sonuçları

Kapitalist sistemin bugün geldiği aşama, hem sistemin yürüyemez halde olduğunu, hem de sonuçları itibarıyla insanlığa mutluluk getirmediğini apaçık gösteriyor. Özellikle eğitimin, emeğin yeniden üretimi ve kurulu düzene uygun, itaatkâr insanlar yetiştirme işlevleri gelinen aşamada insan karakterini tahrip eden, insanı kendine, ürettiği ürüne ve doğaya yabancılaştıran bir noktaya ulaştırmış durumda. Yazıyı Okuyun...