Abdullah DAMAR

Abdullah DAMAR

İşte Abdullah DAMARın kaleminden kendi güncel biyografisi 

ÖĞRETMEN GÖZÜYLE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Kapitalist sistemin insan davranışları üzerindeki olumsuz etkisi, kentleşmeyle yaşanan bireyselleşme, ebeveynlerin her ikisinin de çalışma yaşamında yer alması nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramaması, teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının gelişimi,‘Mahalle’nin ve oyun arkadaşlığının yok olması, okulların birer test çözen etüt merkezlerine dönüşmesi müziğin ve görsel sanatların çocuğun hayatından çekilmesi ve başkaca birçok neden okula yansıyarak, çocuklarımızda olumsuz davranışların gelişmesine neden oluyor.

Kapitalist sistemin insan davranışları üzerindeki olumsuz etkisi, kentleşmeyle yaşanan bireyselleşme, ebeveynlerin her ikisinin de çalışma yaşamında yer alması nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramaması, teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının gelişimi,‘Mahalle’nin ve oyun arkadaşlığının yok olması, okulların birer test çözen etüt merkezlerine dönüşmesi müziğin ve görsel sanatların çocuğun hayatından çekilmesi ve başkaca birçok neden okula yansıyarak, çocuklarımızda olumsuz davranışların gelişmesine neden oluyor.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen öğrencilerde olmasını istediğimiz kimi davranışlardan da

vazgeçmek istemiyoruz. Bu anlamda ASLAN ve YILDIZ (2019)’ın “ Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.” başlıklı araştırması önemli sonuçlar içeriyor. Araştırmada öğretmenler, öğrencilerden iyi ahlaklı, erdemli olmalarını, sorumluluk alarak çalışkan ve başarılı olmalarını önemsemekle birlikte çağımızın en gerekli birey profili olan araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen ve çözüm yolları üreten, empati kurabilen, toplumsal değerleri önemseyen, adaletli ve tarafsız davranışlarla ilişki kurabilen, iletişim kurabilen kendisini ifade eden davranışları istenen davranışlar olarak; istenmeyen davranışları ise teknolojik bağımlılık, devamsızlık, küfürlü konuşma, terbiyesizlik olarak ifade etmişlerdir. Okul toplumun ta kendisidir. Bu nedenle okul dışında gözlenen toplum kaynaklı istenmeyen davranışların benzeri okuldaki öğrencilerde de gözlemlenmiştir. Teknolojiye olumsuz yöndeki aşırı bağlılıkta dikkat çeken bir sonuçtur. Şiddet olaylarındaki artış ve normalmiş gibi kanıksama durumu öğrencilerde de ortaya çıkmıştır. Ukala ve benmerkezci anlayışta son zamanlarda öğrencilerin birbirine karşı ve büyüklerine karşı davranışlarında açıkça gözlemlenmektedir. Araştırmada “İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını İstenir Hale Dönüştürmek İçin Neler

Yapılmalıdır ?” sorusuna öğretmenler;

-Okul aile işbirliği,

-Teknoloji kullanımının kontrolü,

-Olumlu örnekler,

-Eğitimler, seminerler düzenlemek,

-Sağlıklı iletişim,

-Sorun kaynağının tespiti,

-Ödül-ceza pekiştireç,

-Sanata, spora yönlendirmek, gibi çözümler önerilmiştir.

Bu önerilerin hem okul toplumu, hem de genel anlamda toplumun bütün kesimleri tarafından

dikkate alınması gereklidir.

Kaynaklar

Hüseyin ASLAN. Bahadırhan YILDIZ. Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Abdullah DAMAR | 14.11.2022