Abdullah DAMAR

Abdullah DAMAR

İşte Abdullah DAMARın kaleminden kendi güncel biyografisi 

Standart Okul Eğitiminin Dramatik Sonuçları

Kapitalist sistemin bugün geldiği aşama, hem sistemin yürüyemez halde olduğunu, hem de sonuçları itibarıyla insanlığa mutluluk getirmediğini apaçık gösteriyor. Özellikle eğitimin, emeğin yeniden üretimi ve kurulu düzene uygun, itaatkâr insanlar yetiştirme işlevleri gelinen aşamada insan karakterini tahrip eden, insanı kendine, ürettiği ürüne ve doğaya yabancılaştıran bir noktaya ulaştırmış durumda.

Bu bağlamda standart okul eğitiminin çocuklar üzerindeki etkilerinden söz etmek istiyoruz.

İşte standart okul eğitiminin çocuklar üzerindeki etkilerinden bazıları;

-Öğrenciler, yetişkinlerin dünyasına karşı ilgisizler. Bu durum binlerce yılın deneyiminin yeni kuşaklara aktarılmasını engelliyor.

-Öğrencilerin merakı ya hiç yok ya da yok denecek kadar azalmış durumda. Kendi seçtikleri konulara bile dikkatlerini yoğunlaştıramıyor, kısa sürede merak duygusu kayboluyor.

-Öğrencilerin, bugün ve yarın arasındaki bağlantıyı kuracak düzeyde değil. Bitip tükenmek bilmeyen bir şimdinin içinde yaşıyorlar.

-Öğrenciler tarih dışı! Geçmişin, bugünün belirlemesinde, değerlerini ve yaşamlarını etkilemesinde önemli olduğunun farkında değiller.

-Öğrencileri, birbirlerine karşı acımasızlar, şevkat nedir bilmiyorlar, zayıflıklar karşısında gülüyorlar, yardıma ihtiyacı olanlar konusunda duyarsızlar.

-Öğrenciler, samimiyet ve açık yüreklilik duyguları konusunda yetersizler. İlişki kurmakta bu duygulardan yoksunlar.

-Öğrenciler not düşkünü! Her şeyi nota indirgeyen okul, öğretmen, aile üçlüsü karşısında herhangi bir tavır sergilemiyor.

-Öğrenciler, yeni güçlükler karşısında bağımlı, edilgen ve ürkekler. Bu ürkekliklerini cesaret gösterileri, öfke ve saldırganlıkla kamufle etmeye çalışıyorlar.

Bu sonuçlar birebir ülkemizden elde edilen sonuçlar değil ama ülkemizde yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Bu nedenle zaman geçirmeksizin eğitim sisteminin esaslı bir reformdan geçirilmesi gereklidir.

Kaynaklar

J.Taylor Gatto. Aptallaştıran Eğitim.

 

Abdullah Damar