Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Yazar

6 Şubat 2023 Yıkan,öldüren depremmiydi?

Gaziantep ilimizin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan 6 Şubat Deprem Felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

 

           Gaziantep ilimizin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan 6 Şubat Deprem Felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Acılarımız, yaralarımız hala taze. İlk üç gün ne hükümet yetkililerini ne belediyeleri yani yerel idareleri yanımızda göremedik. Bütün çabalarımıza rağmen sesimizi duyuramadık. İnsanlarımız kendi hallerine bırakıldı. TSK göreve 2-3 gün gecikmeyle kısmen çağrıldı. Arama kurtarmada ölümlerin ana gerekçelerinden birisi bundandı.

           AKP iktidarları asker korkusu, bana göre düşmanlığı yüzünden EMASYA Protokolünü kaldırmasaydı 6 Şubat depremlerinde yıkımların önü alınamazdı ama can kayıpları bu kadar ağır sonuçlar doğurmazdı. Çünkü Askerlerimiz emir ve talimat beklemeden bu protokol gereği önceden belirlenmiş olan sorumluluk mahalline intikal eder ve arama kurtarma işine gecikme olmaksızın başlamış olurdu.

           İmar Affı olarak bilinen kaçak ve denetimsiz yapıların tescillenmesi yıkım ve can kayıplarının fitilini ateşlemiştir. Konuyla ilgili bilim insanlarının uyarıları göz ardı edilmiş, ilgili meslek odaları işlevsiz bırakılmıştır. Mevcut iktidar 6 Şubat Depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaşanılan felaketlerden ders almadığı gibi yanlışlarında ısrarı sürdürmektedir.

           İktidar sahiplerini bir kez daha uyarmak  kamuoyu adına görevimizdir. Bir an dahi gecikmeden EMASYA PROTOKOLÜ yeniden yürürlüğe konmalıdır.

          Türk Kızılay’ı siyasi iktidar VESAYETİNDEN arındırılarak özerk ve asli yapısına kavuşturulmalıdır.

          TSK’nın emir komuta birliği sağlanarak kendi yargı organına, Sağlık sistemine, eğitim kurumlarına işlerlik kazandırılmalıdır. TSK’nın üzerindeki siyasi ve dinci cemaat VESAYETİNE derhal son verilmelidir.

          Seçim Sistemi adil ve eşit koşullara dayalı olarak bütün akademik siyasi ve toplumsal kurum ve kuruluşların doğrudan katılımı ve desteğiyle acilen yeniden oluşturulmalıdır. Adil ve eşit koşullarda yapılamayan seçimlerden doğru sonuçlar çıkarılamaz. Yaşadığımız temel ve yaşamsan sorunların ana kaynağını bu oluşturur.

 

Gürsel GÜZEL | 06.02.2024