Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Yazar

Tan yeri ağarıyor. Şafağa Hazır olun!..

Güzel ülkemin güzel insanlarıyla birlikte mumları yaktık. Karanlığın gücünü kırdık. Ancak Tan yeri ağarıyor. Şafağa Hazır olmak lazım.

                        Güzel ülkemin güzel insanlarıyla birlikte mumları yaktık. Karanlığın gücünü kırdık. Ancak Tan yeri ağarıyor. Şafağa Hazır olmak lazım. Yakılan mumların ateşini harlamak, kuvveti büyütmek, ÖRGÜTLENMEK lazım. Dip diri ayağa kalkmak, ayağa kalkanları daha ileri saflara taşımak, hedefi büyütmek, mevziyi genişletmek lazım. Bunun için; Rehber ve önder ATATÜRK, Program 6 OK, düşman Emperyalizm ve bütün unsurlarıdır. Safları sıklaştıralım.

                      Unutmayalım; daha hiçbir iş başarılamadı. Her işin henüz başındayız. Saf tuttuğumuz özel ve tüzel her unsura dikkatle bakmalı, kadroları güçlendirmeli, tembel, uyuşuk, ve siyasi bağnazları sırtımızdan atmalıyız. Çürümenin önüne geçmenin yolu temizliktir. Temiz kalmak için suya ve sabuna dokunmak gerekir. Herkese hoş görünmek çürümenin işaretidir. Aklın, bilimin ve toplumsal gerçekliğin ışığında öncelikleri belirlemeli, asla tereddüte düşmemeliyiz.

                    Başarının önündeki engellerden kurtulmak için adayları kendi kadrolarıyla halkın önüne sürerek örgütü harekete geçirmemek affedilemez. Köylerimizde, mahallelerimizde, beldelerimizde, ilçe ve illerimizin sokaklarında seçmeni kucaklayan. Elini insana uzatan parti örgütünü, yöneticisini, öncüsünü aradık. Ama bulamadık. Elbette bu konu derin ve partilerin kendi iç sorunlarıdır diyebilirsiniz. Hayır. Bu konu seçimlere katılan, katılabilen hiçbir partinin iç meselesi asla değildir. Sade bir yurttaş olarak oy pusulasında adı ve amblemi bulunan hiçbir parti kendi içindeki hastalıkları bahane ederek seçmenin önünde adayını kendi haline bırakamaz. Bu durum kamu oyuna saygısızlığın ötesinde haddini ve kendini bilmezliktir. Bu nedenle ısrarla vurgulamak isterim. Halkın umutlarıyla ve beklentileriyle oynamayın. Yeşeren umutları bir kere kırarsanız asla yeşertemezsiniz.

                    Hatırlayın 1977 genel seçim sonuçlarını. 12 Eylül faşist darbesi arifesinde CHP genel oyların yüzde 43’ünü almıştı. 12 Eylül sonrası yapılan 1983 genel seçimlerinde 5 partiden ikisi MGK tarafından veto edilmiş 3 partinin girdiği seçimlerde halkçı parti yüzde 33 oy alırken ANAP yüzde 42 oyna iktidara gelmişti. Bunun asıl nedeni ibretlik bir olaydır. Veto edilen SODEP merkez kadroları ‘’oylar Halkçı Partide toplanırsa bize geri dönmez. O nedenle biz tak tak yaparak geçersiz oy kullandıralım’’ kararıyla çağrıda bulunmuşlardı. Kullanılan ancak geçersiz olan tak tak oyların oranı yüzde 13. 

                  Sonraki seçimlerden bahsetmeyeceğim. 83 genel seçimlerindeki Halkçı partinin ulaştığı ilk defa bu seçimlerde aşmış bulunan kadronun bu konuyu önüne koyarak iyi bir değerlendirme yapması tarihin kendilerine yüklediği bir ödev ve sorumluluktur. Yapılması zorunlu olan gerçek parti kendini silkinerek parazitlerden kurtarmalıdır. Bunun için Rehber ve önder ATATÜRK, Program 6 OK, Düşman Emperyailzm ve bütün unsurlarıdır. Bunun dışındaki toplumun bütün kesimi, unsurları mutlaka kazanılması ve saflara katılması gereken hedef kitledir.

Bahane yok. Mazeret yok. Şimdi kazanılan mevzilerde kararlılıkla işe başlama zamanıdır.

Gürsel GÜZEL | 01.04.2024