Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Yazar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Yabancılar

Gaziantep Kulübü Alleben Toplantıları kapsamında Mesleki Odalar ve Dernek başkanları ile yapılan ’’Şehrimizde Değişen Nüfus Yapısı ve Etkileri’’ Başlıklı toplantılarda konuyla ilgili ayrıntılı ve önemli bir Rapor yayınlandı. Gaziantep Kulübü öncülüğünde 41 meslek odası, Dernek ve vakıflardan oluşan katılımcıların duyarlılığı takdire şayan.

Gaziantep Kulübü Alleben Toplantıları kapsamında Mesleki Odalar ve Dernek başkanları ile yapılan ’’Şehrimizde Değişen Nüfus Yapısı ve Etkileri’’ Başlıklı toplantılarda konuyla ilgili ayrıntılı ve önemli bir Rapor yayınlandı. Gaziantep Kulübü öncülüğünde 41 meslek odası, Dernek ve vakıflardan oluşan katılımcıların duyarlılığı takdire şayan.

            Çok ciddi bir çalışma olmuş. Konuyla ilgili araştırma ve  saptamaları, nedenleri gelinen aşamalar ve çözüm önerileri. Tamamına katılıyorum. Çözüm önerilerine eklemelerimiz olacak.

            Öncelikle Ankara ve Şam El Sıkışmalıdır. Bunun ertelenebilir yanı kalmamıştır. Her iki ülke kendi iç barışlarını sağlamak ve bölge barışına katkı sağlamak için aralarındaki sorunu çözmek zorundadırlar. Bu zorunluluk uzadıkça bölge barışı çok ciddi yaralar alıyor. Öncelikle Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında sözde dost ve müttefik olduğumuz başta ABD ve NATO ülkeleri Akdeniz’e kıyısı olan 26 ülkenin sınırlarını ve rejimlerini değiştirmek üzere harekete geçtiler. Konuyla ilgili şimdiki Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ‘Bize verilen görevi yapıyoruz. BOP Eş başkanlarından bir tanesiyim. ’vurgulu sayısız açıklamaları olmuştu.  Suriye Türkiye Kardeşliğinin Arasına saplanan bu BOP, Amerikan Hançerini çıkarmak öncelikle bu projenin görevlisi olduğunu ilan eden kişi, grup ve partinin bu insanlık düşmanı projeden çekildiğini şan ederek başlayacak adımların sonucuna bağlıdır. Kısacası Suriye Türkiye kardeşliğini hançer vuran güçlerle bölgede barışı tesis edemezsiniz. Bugün Türkiye ve Suriye devletlerine karşı bütün katiller sürüsünü silahlandıran, eğiten, donatan, himaye eden ABD ve NATO ülkeleridir. Yani baş düşman Dünya Emperyalizmidir. Bunu vurgulayalım.

             Batı Asya’nın ön cephesi Suriye, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulundukları coğrafya ve varlıklarını tehdit eden düşmanın aynı odak olması nedeniyle birbirlerine muhtaçtırlar. Birlikte hareket etmek zorundalar. Bu üç ülkenin birisinin bir ferdine bir diken batsa bütün bölge insanının yüreği kanar. O halde bu üç ülkenin idarecileri, siyaset adamları akıllarını başlarına devşirmek zorunadır. Bu üç ülke bir birlerinin aleyhine sonuç doğuracak iş, eylem ve adım atmamak zorunda.

           Bugün Filistin’de Gazze üzerinden İsrail’in sürdürdüğü soykırım dahi BOP içinde Suriye Türkiye kardeşliğine vurulan Amerikan hançerinden beslenmiştir.  Gaziantep Kulübü ve 41 kuruluşumuzun hazırladığı ‘’Şehrimizde Değişen Nüfus Yapısı ve Etkiler’’ başlıklı Raporun tamamına katılıyorum. Öneri bölümüne eklenmek üzere önerimi özetliyorum:

          Türkiye Suriye aracısız ve dolaysız doğrudan ilişkilerine başlamalı ve bu ilişki sağlamlaştırılmalıdır.

          Türkiye ülkemizdeki yabancı yardım kuruluşlarını, misyonerlik faaliyetlerini derhal durdurmalı ve sınır dışı etmelidir.

         Ülkemizdeki yabancı askeri üsler ve tesislere el konulmalı varlıkları sonlandırılmalıdır.

          Batı Asya Ülkeleri Türkiye, Suriye, KKTC, Lübnan, Ürdün, Filistin, Irak, İran, Azerbaycan, ( gibi) batı Asya Birliği Çatısı altında birleşmelidir.

         Batı Asya’dan bütün yabancı unsurlar çıkarılmalıdır.


Gürsel GÜZEL | gurselguzel@gmail.com