Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Gürsel GÜZEL - ÖZLÜYORUM

Yazar

Anadolu, Anaların Yurdu

Kapitalist sistem yaşam alanlarının, her türlü toplumsal değerlerin içini boşaltarak her birini sömürü aracına dönüştürüyor.

Kapitalist sistem yaşam alanlarının, her türlü toplumsal değerlerin içini boşaltarak her birini sömürü aracına dönüştürüyor. Her olayı kendisi için vurgun ve sömürü aracına dönüştürüyor. Bütün toplumlarda, din ve törelerde kutsanmış olarak yüceltilen ANALIK olgusunu da bu kirli oyunun önemli bir parçası haline getirdiği gibi.

                    Anneler günü Mayıs’ın ikinci Pazar günü olarak belleklere yerleştirilmiş. Sermaye gruplarının güne özel algılara yerleştirdiği ürünlerin pazarlandığı ve her yaş grubundan insanların satın almak zorunda bırakıldığı bir gün. Bu sadece bir örnek.

                   Oysa Anadolu çileli Anaların Yurdu. Tarih boyunca bu yurtta hayatın bütün yükünü acımasızca kadınlar yüklenmiştir. Özellikle kız çocukları doğdukları andan itibaren evde, ahırda, tarlada ,bahçede, atölyede işin, üretimin bir parçası, aracı. Her türlü güvenceden yoksun. Tek güveneceği sığınacağı tek ve başlıca yer ana kucağı ve yüreği. O’da sağlıklı kalabildiği, ayakta durabildiği ölçüde.

                  Ana olmak zor bir iştir. Anlayışsız eş, yaşamaya uygun olmayan ev, işyeri koşulları, çocukların içinde yaşadığı koşullar ve en korkuncu GELECEK KAYGISI. Bu durum elbette sadece bize has sorunları içermiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletin değin kapitalizmin pençesine düşen bütün ülkelerin ve insanlığın meselesi bu. Ancak bütün Dünya insanlığı adına yurttaşı olduğumuz ünlemiz açısından konuyu öncelemek ve haklı bir çözüm üretmek birer yurttaşlık ödevi ve görevi olarak önümüzdedir.

                    İş yine ANALARA düşüyor. Öncelikle ayağa kalkması gereken analar. Kendi yaşam koşullarını iyileştirmenin yanında çocuklarının geleceğini kurmak için. Çocuklarını sağlıklı, mutlu sıcak bir yuvada, ortamda güvenle yetiştirmek için. Çocuklarının iyi bir meslek sahibi olması, okuyabilmesi için. Yarınlarını açlık, işsizlik, yoksulluk sorunuyla boğuşmamak işin analar ayağa kalkmak mecburiyetindedir.

                  Analar çocuklarını çetin ve zorluklarla dolu sınıf kavgasına, mücadelesine hazırlamak zorundadır.

                  Çünkü çocuklarımız bizim olmayan, bizi ve ülkemizi, töremizi, uzaktan yakından ilgilendirmeyen kirli çatışmaların , savaşların içine çekiliyor telef ediliyorlar. Bunu ancak analar ayağa kalkarsa önleyebilir.

                  Mücadele içinde sadece bir gün değil her gün annelerin günüdür. Bunu anlamlı kılan mücadelenin kendisidir. Bilinmelidir ki CUMHURİYRT DEVRİMLERİN İYENİDEN VE DAHA GÜÇLÜ OLARAK İNŞAA ETMEK başarmanın amacı ve koşuludur. Çünkü ancak CUMHURİYET DEVRİMLERİ sayesinde kulluktan çağdaş bir insan olarak YURTTAŞLIĞA erişebilmiştik. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde kazanılan bütün mevzileri 23 yıldan bu yana sürekli yitiriyoruz. Başta kadın hakları olmak üzere yaşamsal alanlarda hak kayıplarını gidermek için gün mücadele günüdür bu mücadelenin bayrağını açmak ve taşımak en başta anaların öncül görevi ve sorumluluğuyla başlatılabilir, başarılabilir.

 

                Bu mücadelede biz üzerimize düşen yükümlülüğe hazırız, mücadelenin içinde ve önündeyiz. Çünkü sosyalistleri Devrimcilerin varlık nedeni budur.  

Gürsel GÜZEL |  13.05.2024 | Gurselguzel27@gmail.com