226 milyar TL'lik yeni vergi paketi geliyor
Haber Kategorisi: Ekonomi

226 milyar TL'lik yeni vergi paketi geliyor

Hükümet, bayram tatili sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmayı planladığı yeni vergi paketiyle birlikte, hem şirketlerin hem de bireylerin ödeyeceği vergileri artırmayı öngörüyor.

Bu vergi paketiyle, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine karşılık gelen ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor.

Önemli Düzenlemeler ve Hedeflenen Gelirler

 • Çok Uluslu Şirketler: OECD ve BEPS projesi kapsamında, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarına ek vergi getirilecek. Bu düzenleme ile 2024 gelirlerine uygulanmak üzere, 2025 yılında yürürlüğe girecek ve tahmini 40 milyar TL gelir bekleniyor.

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonları: Bu fonlardan elde edilen kazançlar dolayısıyla asgari kurumlar vergisi ödenmesi öngörülüyor. Bu düzenlemenin 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanması durumunda 7,2 milyar TL gelir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

 • Borsa ve Kripto: Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler de taslakta yer alıyor. Kripto varlıkların alım-satımından on binde 3 oranında işlem vergisi veya gelir vergisi alınması öngörülüyor. İşlem vergisi getirilmesi durumunda yıllık vergi getirisinin 3,7 milyar TL olacağı öngörülüyor.

 • Asgari Kurumlar Vergisi: Türkiye’de asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile 2025 yılı için ilave 90 milyar TL yıllık gelir etkisi öngörülüyor.

 • Asgari Gelir Vergisi: Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması getirilecek. Bu düzenleme ile yıllık 37,4 milyar TL gelir bekleniyor.

Diğer Önemli Değişiklikler

 • Yap-İşlet-Devret ve Kamu-Özel İşbirliği Projeleri: Bu projeler kapsamında elde edilen kazançların vergisi artırılacak. Bu uygulama ile 557 milyon TL kurumlar vergisi etkisi bekleniyor.

 • Kıymetli Madenler ve Mevduat Hesapları: Bu hesaplar borsa rayici ile değerlenerek, değerleme farklarının vergilendirilmesi öngörülüyor.

 • İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası: İstisna oranının yüzde 75’ten yüzde 25’e düşürülmesi planlanıyor. Bu değişikliğin 2024 yılında 15 milyar TL vergi etkisi oluşturacağı hesaplanıyor.

 • Liman Vergi İstisnaları: Deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlere uygulanan KDV istisnasının kapsamı daraltılacak ve 5,4 milyar TL gelir bekleniyor.

 • Maden Şirketlerine İstisna: Altın, gümüş, platin arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin KDV istisnalarının daraltılması planlanıyor. Bu düzenleme ile 911 milyon TL vergi etkisi öngörülüyor.

 • Liman ve Hava Meydanları İstisnaları: Bu alanlarda sağlanan KDV istisnalarının daraltılmasıyla yıllık 1,7 milyar TL gelir bekleniyor.

Yeni vergi paketi, 1999 depremlerinden sonra yapılan vergi düzenlemelerinden bu yana en kapsamlı mali revizyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Hükümetin, bayram tatili sonrasında TBMM'ye sunmayı planladığı vergi paketiyle, 226 milyar TL'lik ek gelir elde edilmesi hedefleniyor.