Sağlık Bakanlığından Bayram Genelgesi
Haber Kategorisi: Sağlık

Sağlık Bakanlığından Bayram Genelgesi

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı süresince 81 ilde sağlık hizmetlerinin aksamaması ve hizmetlerin 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde sunulması için alınacak tedbirleri belirledi.

Bu kapsamda, hastanelerde 24 saat nöbet hizmeti veren birimlerde nöbet planlaması yapılacak ve diyaliz hastalarının tedavileri ile evde sağlık hizmetleri aksamadan devam edecek.

Bakanlık, sağlık hizmetlerinin bayram süresince kesintisiz bir şekilde sunulabilmesi için hazırlanan genelgeyi 81 il sağlık müdürlüğüne gönderdi. Genelgede, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil durumlar için hızlı müdahale edilmesi, hastaların uygun bir şekilde nakledilmesi ve tedavi edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görev yapması gerektiği belirtildi.

Genelgede, bayram tatili süresince beklenmedik sağlık sorunları ve acil durumlar için 112 Acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine olan talebin artabileceği belirtildi. Bu nedenle, sağlık tesislerinin ve acil sağlık hizmeti sunan kuruluşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla yapılacağı ve verilerin sürekli güncelleneceği ifade edildi. Ayrıca, hastanelerin acil servislerinde ve diğer birimlerinde yeterli personel ve tıbbi donanım bulundurulması gerektiği belirtildi.

Diyaliz ve radyoterapi gibi hizmetlerin aksamaması için önlemler alınacak ve özel tedavi gerektiren durumlarda erişimin hızlı bir şekilde sağlanması için planlamalar yapılacak.

Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarındaki evde sağlık hizmetlerinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesi için nöbetler düzenlenecek ve gerekli hizmetler sunulacak.