Türkiye'de nüfusun yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor
Haber Kategorisi: Gaziantep

Türkiye'de nüfusun yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz, tüketici haklarının ihlal edildiğine dikkat çekti

Tüketicilerin ezici çoğunluğunun yoksul ve dar gelirli olmaları nedeniyle beslenme ve barınma gibi temel gereksinimlerine erişemediğine belirten Yılmaz, “Türkiye’de nüfusun yüzde 60 dolayında kesimi açlık sınırının altında, yüzde 38’i yoksulluk sınırın altında olmak üzere yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor” tespitini yaptı. 

Tüketicilerin ezici çoğunluğu temel gereksinimlerini karşılayamıyor

Yılmaz, “Sağlık ve güvenlik hakkının gereklerine uyulmuyor. Tüketicilerin ezici çoğunluğu temel gereksinimlerini karşılayamıyor. Bilgilenme hakkına aykırılıklar artıyor. Zararların karşılanması hakkına firmalarca direniliyor. Aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici tanıtımlar ve reklamlar yaygınlaşıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı birçok yönden ihlal ediliyor” dedi.

Aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici ürün reklamları yaygınlaşıyor

“Gıda ürünleri başta olmak üzere tüketicilere satılan birçok malın özellikleri ve riskleri hakkında bilgilenme hakkı gereğince tüketicilere doğru ve eksiksiz olarak bilgi verildiği söylenemez” diyen Yılmaz, “Tüketicilerin satın aldığı ayıplı mal ve hizmetlerde zararlarının karşılanması hakkı gereğince, ayıplı olan malın yenisini ya da bedelini istediklerinde, ayıplı hizmetin ise yenilenmesini istediklerinde firmaların olumsuz tutum ve davranışlarıyla karşılaşmaktadırlar. İnternet ve sosyal medya ortamları başta olmak üzere birçok ortamda yapılmakta olan aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici ürün reklamları yaygınlaşıyor” açıklamasında bulundu.

Tüketicilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor

Yılmaz, “Tüketicilerin yaşadığı kentler başta olmak üzere, doğal ortamlar olan ormanlar, yeşil alanlar ile denizler, göller, akarsular, yer altı suları, hava kirletilmekte ve tüketicilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor. Tüm tüketicilere, ilgili ve yetkililere duyurulur: evrensel tüketici haklarının gereklerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için başta ilgili kamu kuruluşları olmak üzere firmaların görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini tüketiciler olarak istiyor ve bekliyoruz. Tüketicilerin de yaşadıkları, karşılaştıkları ve gözlemledikleri tüketici haklarına aykırı uygulamalar ile bu alandaki sorunlara ilişkin şikayetlerini ve önerilerini ilgili ve yetkililer ile derneğimize bildirmelerini, haklarına sahip çıkmalarını öneriyor ve diliyoruz” çağrısı yaptı.

Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz, konuşmasını şu cümlelerle bitirdi: “Ne devlet ne de firmalar tarafından evrensel kabul görmüş tüketici haklarının gerekleri birçok yönden yerine getirilmiyor ve ihlal ediliyor. Örneğin; taşınabilir ve taşınmaz malların ve hizmetlerin üretimi ve tüketicilere sunumunda sağlık ve güvenlik haklarının gereklerine birçok yönden uyulmuyor. 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaket, taşınmaz mal olan konutların üretiminde ve tüketicilere satılmasında devletin, belediyelerin, müteahhitlerin, özel yapı denetim şirketlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin bir sonucu ve göstergesi. Bununla birlikte, piyasada gıda maddeleri başta olmak üzere sağlıksız ve güvensiz birçok taşınabilir ürün üretiliyor ve satılıyor.”

 

gaziantepsabah.com