Gaziantep Kulübü, Suriyeli Sığınmacılar Konusunu Ele Aldı
Haber Kategorisi: Gaziantep

Gaziantep Kulübü, Suriyeli Sığınmacılar Konusunu Ele Aldı

Gaziantep Kulübü tarafından düzenlenen Alleben toplantılarında, "Şehrimizde Değişen Nüfus Yapısı ve Etkileri" başlığı altında Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler konusu masaya yatırıldı.

Toplantılarda, Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili hazırlanan rapor da kamuoyu ile paylaşıldı.

Geçici Koruma Rejimi ve Etkileri

Raporda, Nisan 2011'den itibaren Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Gaziantep'in sosyal ve ekonomik yapısına etkileri ele alındı. Gaziantep Kulübü, Suriyelilerin şehirde geçici koruma rejimi kapsamında 13 yıldır yaşadığını ve bu süreçte çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklar yaşandığını belirtti. Açık kapı politikasıyla gelen Suriyelilerin, şehrin tarihi ve kültürel değerlerine olumsuz etkileri olduğu ifade edildi.

İstihdam ve Ekonomik Destekler

Raporda, Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sığınmacılar için sağlanan destekler de detaylandırıldı. Suriyeli sığınmacıların istihdamı için işletmelere hibe, kredi ve makine destekleri verildiği, Dünya Bankası kredilerinin bir kısmının Suriyelilerin istihdamı için kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, Suriyeli STK'ların uluslararası kuruluşlar tarafından fonlandığı ve üniversitelerde Suriyeli öğrencilere özel kontenjanlar açıldığı ifade edildi.

Ticaret ve Üretim Sektöründe Faaliyetler

Gaziantep'te Suriyeli sığınmacıların ticaret ve üretim sektörlerinde aktif olduğu belirtildi. 2023 yılı itibariyle şehirde 5000'in üzerinde Suriyeli firmanın faaliyet gösterdiği, ancak çok sayıda kayıt dışı işletme ve küçük esnafın da bulunduğu vurgulandı. Bu durumun haksız rekabete yol açtığı ve yerli firmalar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı dile getirildi.

Kültürel Uyum ve Sosyal Hayat

Raporda, Suriyeli sığınmacıların kendi kültürlerinden ödün vermeden yaşamaya devam ettikleri, ancak bu durumun yerli halk için yaşamı zorlaştırdığı belirtildi. Suriyelilerin kendi kültürel alışkanlıklarını sürdürdüğü, bu nedenle sosyal hayatta uyum sorunları yaşandığı ve Gazianteplilerin yaşam alanlarının daraldığı ifade edildi.

Toplantıda, Gaziantep'in mevcut durumu ve geleceği için öneriler tartışıldı ve Suriyeli sığınmacıların şehre entegrasyonu konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.