Gaziantep Eğitim-İş; 'Yeni Eğitim Dönemi krizlerle başladı!'
Haber Kategorisi: Eğitim

Gaziantep Eğitim-İş; 'Yeni Eğitim Dönemi krizlerle başladı!'

Eğitim İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat yaptığı açıklamada ; 'Yeni eğitim ve öğretim dönemi, son yılların en zor ve tartışılan eğitim dönemi olacaktır. Çünkü eğitimde AKP’nin yarattığı ve çözülmediği için kronikleşen sorunlara bu sene yenileri eklenmiştir. ' dedi. 

Eğitim İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat 2023-2024 Eğitim döneminın hem eğitim emekçilerinmin hem de veli ve öğrenciler adına  sorunlarla ve zorluklara açıldığını belirtertek  şunları söyledi ;

Okullar, özellikle deprem bölgesinde eğitim öğretime hazır olmamakla birlikte bu yeni dönemde eğitimin tüm paydaşlarını, öğrenciyi, eğitim emekçisini ve velileri zor günler beklemektedir.

- Yeni dönemde öğrencileri yine (son YKS ile LGS’de kanıtlandığı üzere) kendilerine en temel dersleri ve hatta Türkçeyi bile öğretmekten aciz olan, bilgi aktarma değil sınav eksenli olduğu halde sınava hazırlamada bile yetersizliği ispatlı olan gerici müfredat beklemektedir. Tarikat maskesi takmış derneklerle imzalanan protokoller ve şaibeli sınavlar beklemektedir. Sosyal devlet ilkesi eğitimde bir kenara atıldığı için kantin fiyatları yüzünden beslenme sorunu, servis fiyatları yüzünden ulaşım sorunu beklemektedir. Yetmezmiş gibi yeni derslikler inşa edilmediği için sınıf mevcutları eğitimi kilitleyecek boyutta artmış durumdadır. Yüzlerce okul binası birden fazla okulu dolduracak kadar öğrenciye eğitim vermeye çalışmaktadır. İkili eğitim uygulaması nedeniyle yine öğrencilerimizin bir kısmı sabah gün doğmadan okula giderken, bir kısmı hava karardığında evine ancak dönebilecektir.

-Eğitimi daha da gericileştirerek istediği kindar ve dindar nesli yetiştirmek için afet/salgın demeden uğraşan, her krizi fırsata çeviren iktidar ve onun eksenindeki Milli Eğitim Bakanlığı gözünü yine seçmeli derslere dikmiştir. Seçmeli din derslerini zorunlu hale getirilmiş, ikinci yabancı dil dersleri zorunlu dersler arasından kaldırılmış, bu suretle hem öğrencileri hem de öğretmenleri mağdur edecek düzenlemeye imza atılmıştır. 

-Bu bir yıllık süreçte yeteri kadar KYK yurdu inşa edilmediği ve özel yurtlardaki fiyatlar otel konaklama fiyatlarıyla yarışır hale geldiği için ne yazık ki bu eğitim döneminde üniversite öğrencilerinin barınma sorununun da geçen yıllara göre daha ağırlaşacağı açıktır. Öğrencilerin bu çaresizliklerine bakarak el ovuşturan tarikatlarla ilgili uyarılarımız da MEB tarafından yine kulak arkası yapıldığı için yoksul öğrencilerin bir kısmının yine tarikat yurtlarına ne yazık ki mecbur kalacağı açıkça görülmektedir.

- Veliler için de ne yazık ki durum hiç parlak değildir çünkü kötü ekonomi ve kamusal olmayan eğitim politikaları nedeniyle devlet okullarında çocuk okutmak bile ciddi bir masraf haline gelmiştir. Okul hazırlıkları ve okul sürecinde öğrencilerimizin günlük ihtiyaçlarını değerlendirerek yaptığımız piyasa araştırmasına göre, okul ihtiyaçları için yapılan harcamalar; okul öncesi için 9.000TL, ilkokul için 11.000 TL, ortaokul için 13.000TL, lise öğrencisi için 14.000 TL'dir. Asgari ücretin 11.402 TL olduğu günümüz koşullarında asgari ücretli bir ailenin, bir çocuğu için maaşının tamamını okul hazırlıklarına ayırması gerekmektedir. 

- Eğitim emekçilerinin de hem geçim hem de itibarla ilgili sıkıntıları artacaktır. Yurt genelinde kira ortalamaları 12 bin TL’ye ulaşmışken, bir eğitim emekçisinin özellikle atandığı büyükşehirlerde yaşamını sürdürebilmesi mümkün olmaktan çıkmıştır. O yüzden çok sayıda öğretmenin, ikinci il dışı tayin talebinde bulunması, bu geçim açmasının en somut örneğidir. Eğitimde liyakat, öğrencilerimiz için laik, bilimsel, adil, çağdaş, kamusal eğitim, öğretmenlerimiz için saygı ve öğretmenlik için itibar istiyoruz. Alacağız! Dolayısıyla bu eğitim-öğretim dönemi eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesiyle, onur mücadelesiyle de anılan bir yıl olacaktır!