AFAD Hak Sahipliği başvurusuna dair sıkça sorulan sorular cevaplandı! 
Haber Kategorisi: Güncel

AFAD Hak Sahipliği başvurusuna dair sıkça sorulan sorular cevaplandı! 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra yaşanan büyük yıkımlar birçok insanı mağdur etti. Depremzedeler, hasar gören veya yıkılan binaları için Hak Sahipliği başvurusunda bulunuyor. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzunda Hak Sahipliği hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. İşte, Hak Sahipliğine dair en çok sorulan soruların cevapları...

HAK SAHİPLİĞİNE DAİR MERAK EDİLENLER

1) Hem konutu hem işyeri ağır hasar gören afetzedelerin her ikisi içinde Hak Sahipliği başvurusu yapması gerekmekte midir?

Ağır hasarlı olan hem konut, hem işyeri hem de varsa ahır için ayrı ayrı talep taahhütname evrakı verilerek borçlandırma senedinin imzalanması gerekmektedir.

 

2) DASK’ı olan bir afetzedenin konutu ÇŞİDB tarafından ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ise AFAD tarafından afet konutu yapılmakta mıdır?

DASK’ı olan bir afetzede; hem DASK’tan para alabilmekte, hem de hak sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabilmektedir.

 

3) Büyükşehir olan bir ilde, aynı ilçede 2 konutu olan bir afetzedenin, bir konutu ağır hasarlı diğeri hasarsız olarak tespit edilmiş ise hak sahibi olunabilmekte midir?

Büyükşehir olan bir ilde, aynı ilçe sınırları içerisinde hasarsız ikinci bir konutu olan afetzede, o ilçedeki diğer evi ağır hasarlı olsa bile AFAD tarafından sağlanan konut yardımından faydalanamamaktadır.

 

4) Büyükşehir olan bir ilin bir ilçesindeki evi ağır hasarlı, diğer bir ilçesindeki evi hasarsız olan bir afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

Büyükşehir olan bir ilde; afetzedenin bir ilçesindeki konutu ağır hasarlı ise, başka bir ilçesindeki konutu hasarsız olsa dahi afetzede hak sahibi olabilmektedir.

 

5) Konutu ağır hasarlı olarak tespit edilen bir afetzedenin eşinin üzerine olan ve hasarsız olarak tespit edilen başka bir konut daha varsa hak sahibi olunabilmekte midir?

Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan konut aynı ilçede değil ise hak sahibi olunabilmektedir. Ancak, Eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerinize olan ağır hasarlı konut aynı ilçede bulunuyor ise hak sahibi olunamamaktadır.

 

6) Aynı ilçede bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir?

Afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılmaktadır.

 

7) Aynı ilde, farklı ilçelerde bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir?

Farklı ilçelerde dahi olsa, afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla bir tane konut yapılmaktadır.

 

8) Afetin meydana geldiği ilden başka bir ilde kendisine ait bir konutu daha olan afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

Afetzedeler, herhangi başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilmektedir.

 

9) İkamet ettikleri konut ağır hasar gören kiracılar hak sahibi olabilmekte midir?

Kiracılara afet konutu yapılmamaktadır. Hak sahibi olunması kaydıyla ev tapuda kimin üzerine ise AFAD onun adına afet konutu yapmaktadır.

 

10) Ağır hasarlı olarak tespit edilmiş bir konutta birlikte ikamet eden hem evli çocuk hem de ebeveyni hak sahibi olabilmekte midir?

Böyle bir durumda, sadece hak sahipliği koşullarını taşıyan ebeveynlerden mülk sahibi olan adına ev yapılmaktadır.

11) Ağır hasarlı olarak tespit edilen ve ebeveynine ait başka bir konutta ikamet eden evli afetzede hak sahibi olabilmekte midir?

İkamet ettiği konutu babası ya da annesinin üzerine kayıtlı olan, ebeveynlerinden ayrı bir konutta resmi ikametgahlı olarak oturan evli afetzede, ebeveynlerine ait hasarsız başka bir konut dahi olsa AFAD’dan hak sahibi olabilmektedir.

 

12) Konutu ağır hasarlı olan fakat evli çocuğunun oturduğu hasarsız başka bir konutu olan afetzedeler hak sahibi olabilmekte midir?

İkamet ettiği konut ağır hasarlı dahi olsa, evli çocuğunun oturduğu kendisine ait hasarsız başka bir konutu olan afetzedeler hak sahibi olamamaktadır.

 

13) Ağır hasarlı konut kendi üzerine olan afetzede, yapılacak olan yeni afet konutunu çocuğunun üzerine yaptırabilmekte midir?

Afet meydana geldiği tarihte, konut afetzedenin üzerine kayıtlı ise çocuğu adına hak sahipliği devri yapılması mümkün değildir.

 

14) 2 konutundan biri ağır hasarlı diğeri orta hasarlı olan afetzedeler 2 konuttan da ayrı ayrı hak sahibi olabilmekte midir?

Sadece birinden hak sahibi olunabilmektedir. O ilçede hasarsız başka bir konutu olmaması kaydıyla, afetzedenin talebine göre ağır hasardan dolayı yeni afet konutu yapılması ya da orta hasardan güçlendirme kredisi verilmesi söz konusu olmaktadır.

 

15) İki kardeşin hisseli olarak sahip olduğu bir konut ağır hasarlı tespit edilmiş ise her ikisi içinde AFAD tarafından ayrı ayrı konut yapılmakta mıdır?

Bu durumda iki kardeşe, talep ve taahhütname vererek müşterek hak sahibi olmak kaydıyla hisseli bir konut yapılabilmektedir. Sadece bir kardeşin müracaat ederek hak sahibi olması durumunda ise yine bir konut yapılmaktadır.

 

16) Mülkiyeti tüzel kişilere (şirket, vakıf vb.) ait olan varlıklar için afet konutu ya da işyeri yapılmakta mıdır?

Yıkık olduğu veya ağır, orta ve az derecede hasar gördüğü belirlenen binalardan mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlara AFAD tarafından konut yapılmamaktadır.

 

17) Konutu ağır hasarlı olarak tespit edilen bir afetzedenin, eşinin üzerine de %50 hisseli başka bir hasarsız konutu olması halinde, hak sahibi olunabilmekte midir?

Eşinin üzerine olan konut hisseli olduğundan, bu durumda afetzedenin ağır hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.