Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi gazetede
Haber Kategorisi: Eğitim

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi gazetede

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Yapılan değişikliklere göre, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi iş ve işlemlerinde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili değişikliğe gidildi. Bu belgelerin temin edilmesine yönelik güçlükler göz önüne alınarak, bu işlemlerde "bina tapu senedi" yerine "tapu senedi" istenecek ve yapı kullanım izni aranmayacak.

Özel öğretim kurumu açılmasına Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde imkan tanındı.

Ayrıca, Türk programı uygulamayan milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladığı öğretim programları ve bu programlarda kullanılan öğretim materyallerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekecek.

Öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı. Kurum dönüşüm işlemlerinde idari soruşturması bulunan ancak soruşturma konusu kapatmayı gerektirmeyen kurumların dönüşüm işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan sağlandı.

Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenebilmesi için istenen denklik belgesinin temin işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, denklik belgesini ibraz edemeyenlerin en fazla iki yıl boyunca denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge ile ön izin işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Özel öğretim kurslarında aranan bağımsız giriş şartı kaldırıldı.