Gaziantep'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, çevre bilinci ve doğal yaşamın korunması için öğrencilere eğitim veriyor.
Haber Kategorisi: Gaziantep

Gaziantep'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, çevre bilinci ve doğal yaşamın korunması için öğrencilere eğitim veriyor.

Gaziantep'te yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, çevre bilinci ve doğal yaşamın korunması konusunda eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, öğrencilere doğanın korunması, biyoçeşitliliğin önemi, biyokaçakçılık gibi konular hakkında bilgiler veriliyor.

Ayrıca, Gaziantep bölgesinde endemik olarak bulunan ve nesli tehlike altında olan canlı türlerine dair farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Eğitim programları, gençlere doğal çevrelerin korunmasının önemi ve sürdürülebilir bir ekosistem için gerekli olan adımlar konusunda bilinç kazandırma hedefini taşımaktadır. Yöresel ve ulusal düzeyde biyolojik çeşitliliğin muhafazası, öğrencilere aktarılan bilgilerle desteklenerek, doğa koruma konusunda gelecek nesillerin de sorumlu bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilmektedir.

Bu eğitimler, rekabetçi bir dünya içerisinde doğanın ve canlı türlerinin korunması gerekliliğini vurgulamakla kalmayıp, gelecek kuşakların çevre koruma bilincini ve duyarlılığını artırıcı bir işlev görmekte ve böylece doğanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki yerinin pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bu alandaki eğitim çabalarına, bölge halkının ve özellikle gençlerin çevreye olan saygısını artırmak amacıyla devam etmekte olduğunu belirtiyor.