Eğitim-İş Gaziantep Şubesi: Türkiye Yüzyılı’nın İlk Eğitim Dönemi Gerileme ile Sona Erdi
Haber Kategorisi: Eğitim

Eğitim-İş Gaziantep Şubesi: Türkiye Yüzyılı’nın İlk Eğitim Dönemi Gerileme ile Sona Erdi

Eğitim-İş Gaziantep Şubesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminin eğitimde ciddi gerilemelerle tamamlandığını belirterek, yapılan protokoller ve uygulamalarla eğitimin gericileştirildiğini ve çocukların savunmasız bırakıldığını vurguladı.

 Eğitim-İş Gaziantep Şubesi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarikatlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı protokoller ve ÇEDES projesi kapsamında okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticisi gönderilmesi gibi uygulamaların çocuklara cami ve mezarlık temizliği yaptırılması gibi faaliyetlerle desteklendiğini belirtti.

Okul Öncesi Eğitim ve Diyanet'in Etkisi

MEB'in okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaması Diyanet'in daha aktif olmasına neden oldu. Diyanet'in Kur’an kurslarının genel eğitim kurumları gibi lanse edilerek, usulsüz etkinlikler düzenlenmesine zemin hazırlandı. Ayrıca, seçmeli olarak başlayan Din derslerinin zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Yeni Müfredat ve Eleştiriler

Eğitim-İş Gaziantep Şubesi, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredatın, ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen eğitimin belkemiğine yerleştirildiğini belirtti. Dini derslerin artması, ülke tarihinin çarpıtılması ve bilimsellikten uzak bir müfredatla sorgulamayan nesiller yaratma çabalarının devam ettiğini kaydetti. Müfredatta "ahlak" kelimesinin 61 kez, "erdem" kelimesinin 46 kez kullanıldığı ancak Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve yurttaşlık kavramlarına hiç yer verilmediği vurgulandı.

Eğitim Emekçilerinin Sorunları

Bu dönemde eğitim emekçisinin değersizleştirildiği, öğretmenlerin uzmanlığının hiçe sayıldığı, yetersiz ücretlerle çalıştırıldığı ve mobbing uygulamalarının arttığı belirtildi. Eğitim emekçilerine yönelik şiddetin arttığı ve cinayetlerin yaşandığı vurgulandı. "Öğretmene saygı" mitinglerinin haklılığın ispatı olduğu ifade edildi.

MEB’in Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitim çalışanlarını tedirgin eden düzenlemeler getirme çabasında olduğuna dikkat çekildi. Şube, bu kanunun öğretmenliği diploması geçersiz tek meslek haline getirdiğini, üniversite eğitimini ve akademiyi yok saydığını ve öğretmenleri ünvanlarla ayrıştırarak eğitim barışını bozduğunu belirterek kabul etmediklerini açıkladı.

Çocuk İşçiliği ve Eğitim Eşitsizliği

Eğitim-İş Gaziantep Şubesi, ücretsiz zorunlu eğitimin olduğu Türkiye'de birçok çocuğun eğitim dışı kaldığını ve çocuk işçiliğinin arttığını kaydetti. Eğitim döneminin ilk dört ayında 689 çocuğun iş cinayetlerine kurban gittiği ifade edildi. Çocuk işçiliğinin MESEM ve meslek okulları aracılığıyla artırıldığı belirtildi.

Sonuç ve Talepler

2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi'nin eğitimin her anlamda geriletildiği, sosyal devletin elini eğitimden çektiği, öğrencinin eğitim hakkının layıkıyla teslim edilmediği, eğitim emekçisinin koşullarının kötüleştirildiği ve tarikatların etkisinin arttığı bir süreç olarak kayda geçtiğini belirtti. Eğitim-İş Gaziantep Şubesi, laik, bilimsel, çağdaş, adil ve parasız bir eğitim sisteminin inşasının tek reçete olduğunu vurguladı.

Son olarak, MEB görevini yerine getirmediği ve laik ve bilimsel eğitime aykırı uygulamaları nedeniyle Yusuf Tekin’e eleştiriler yöneltildi. "BU BÖYLE GİTMEZ" sloganıyla mücadele kararlılığını bir kez daha ilan eden Eğitim-İş Gaziantep Şubesi, Yusuf Tekin'in görevini yetersiz bulduklarını ve Cumhuriyet ile hesaplaşma yeri olmadığını belirtti.