Bakanlıktan 81 ile özel genelge
Haber Kategorisi: Güncel

Bakanlıktan 81 ile özel genelge

İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl 476 olayda 244 kişi boğuldu. Hava sıcaklığının artmasıyla boğularak ölümlerin sayısı artınca bakanlıktan valiliklere ‘suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler’ konulu genelge gönderildi.

Alınacak tedbirlerin denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Valiliklerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet gibi yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar ‘yüzme alanı’ olarak belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması istenen genelgede sıralanan önlemler şöyle:

 

*Bu alanların dışında kalan deniz, göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı ve benzeri alanlarda suya girilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. İşaret ve ikaz levhaları konulacak. Bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacak.

 

*Yüzme alanlarında yüzme sınırları (kıyıdan itibaren 200 metreye kadar) işaretlenecek ve uyarıcı levhalar bulundurulacak.

*Bu alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve yarış, gösteri gibi herhangi bir aktivite yapılması engellenecek.

 

Çeken akıntı yerleri ikaz dubalarıyla işaretlenecek

*Sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin tespiti yapılacak ve ikaz dubalarıyla işaretlenecek.

 

*İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşlar ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla otobüs durakları, otogarlar, sahil şeritleri ve plaj gibi yerlere ilan panolarına uyarıcı afişler asılacak.

*Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine geçişin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirleri (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) ilgili kurumlarca ya da işletmecisi tarafından alınacak.

 

İlk yardım eğitimi, belgeli cankurtaran

*Sahil kesiminde devriye/denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye personeline ilk yardım eğitimi verilecek. İlk yardım kurallarını anlatan broşürler okullara, üniversitelere, turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacak.

 

*Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna göre ilgili işletmeler Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’ndan belgeli cankurtaran görevlendirilecek.

 

*Yüzme alanlarında ilk yardım kabini veya odası oluşturulacak.

 

*Yüzme alanlarında su ürünleri avcılığı yasaklanacak.

 

Denetimler artacak

*Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının (şişme ve diğer yüzer su parkı) ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz etkileyen diğer büyük hacimli yapıların oluşturulmasına izin verilmeyecek.

 

*İl ve ilçelerde oluşturulacak denetim ekipleri tarafından sık ve düzenli denetimler yapılacak.

 

*Görev yapan cankurtaranların standartlara uygunluğu ve yeterli kurtarma ve ilk yardım ekipmanına sahip olup olmadığı belirli aralıklarla denetlenecek.

 

*Özellikle hafta sonu ve bayram tatillerinde yüzme alanlarında ve plajlarda denetimler artırılacak.

 

*Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brövesinin bir örneği, çalışma saatleri ve flamaların anlamları asılacak.

 

*Cankurtaranın olmadığı veya denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılacak. Cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu anons edilecek.

 

Panel, seminer, yüzme kursu

*Okullarda çeken akıntı sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığıyla can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecek.

 

*Üniversiteler ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek.

 

*Denize girilen yerlerde “Boyunuzu geçebilir”, “Çeken akıntı”, “Alkollü şekilde denize girmek risklidir”, “Yüzme bilmeden denize girmek tehlikelidir”, “Kayalıklardan atlamak hayati tehlike taşır” gibi uyarıcı ibareler içeren broşürler dağıtılacak.

 

*Yüzme kursları düzenlenecek, isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilecek.