“Salgın döneminde işçilerin çalışma koşulları ağırlaştırıldı !”

0
465

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilciliği, ‘Pandemi döneminde Gaziantep yaşanan işçi kıyımı, hak ihlalleri ve işçilerin talepleri hakkında raporu kamuoyuyla paylaştı.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, “Salgın sadece insanların sağlığını değil, işini ve aşını da olumsuz yönde etkiledi. Salgının en çok etkilediği ülkelerden Türkiye’de ne aşı ne maske ne tedavi süreci düzgün işletildi. Bir yandan ekonomik krizle, bir yandan salgınla boğuşan halka gereken ekonomik destek de sağlanmadı. Küçük işletmeciler borç batağında çırpınırken, genç işsizlik arttı, üniversite mezunlarının umutsuzluğu büyüdü” dedi.

Salgın döneminde işçilerin çalışma koşulları ağırlaştırıldı

Salgın döneminde işçilerin çalışma koşullarının ağırlaştırıldığını ve pek çok hak gaspına imza atıldığını açıklayan Türkmen, “Pazar mesaileri fiilen zorunlu hale geldi. Pek çok fabrikada işçilere hafta içi ve hafta sonu 12 ve 16 saat zorunlu mesai yaptırıldı. Yine pek çok fabrikada mesai farkları ya verilmedi ya da kayıt dışı, elden ödemeler şeklinde yapıldı. Fazla mesaiye kalmak istemeyen veya fabrikadaki herhangi bir hak gaspına itiraz eden binlerce işçi ya kod 29’la tazminatsız işten atıldı ya da ücretsiz izinle açlığa mahkum edildi. Fabrikalardaki makine sayısı artarken işçi sayısı aynı oranda artmadı, işçilerin iş yükü ağırlaştı. Sendikalaşma önündeki engeller arttı. Fabrikalardaki ağır çalışma koşullarına, işyeri yönetiminin baskısına sesini çıkaran işçiler ise hükümetin pandemi döneminde devreye soktuğu ücretsiz izin uygulamasıyla ya da kod 29 ile cezalandırıldı” açıklamasında bulundu.

177 bin işçi Kod 29 ile işten atıldı

“Ücretsiz izin uygulaması ve Kod 29 patronların elinde işçilere karşı kullanılan bir silah haline geldi” diyen Türkmen, “2020 yılında Kod 29 ile işten atılan işçi sayısı 177 bin ve bunun önemli bir kısmını Gaziantep OSB’de çalışan işçiler oluşturuyor. Kod 29 (iş yasasının 25/2 maddesi), fiilen işçilerin kıdem tazminatı hakkını elinden alan bir madde. İşçilerin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işten atıldığı bu maddeyi hükümet işçi çıkarma yasağı kapsamı dışında bırakmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın Kod 29’un çalışma yaşamında belirsizlik yarattığı gerekçesiyle farklı kodlara bölünmesi de işçiler lehine sonuç doğurmadı. Angel Halı’da çalışan işçilerin telefonuna el koymak isteyen patron, işçiler buna karşı çıkınca 63 kişiyi birden Kod 46 ile yani hırsızlıkla suçlayarak işten attı” şeklinde konuşma yaptı. 

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı: “Sendikalar, emek örgütleri ve yüzbinlerce Gaziantepli işçi adına CHP’den beklentimiz, bütün sermaye çevrelerini karşısına alacak düzeyde bir sınıf siyaseti değildir elbette. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi, temel ilkeleri iş güvencesi, insanca çalışma ve insanca yaşam koşulları, işçi sağlığı, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi haklar başta olmak üzere, en temel sosyal, ekonomik ve demokratik hakları savunmak olan sosyal demokrasinin gereğine uygun bir politikanın özellikle de Gaziantep’te de yürütülmesi. CHP’den en önemli beklentimiz bu.”

gaziantepsabah.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here