Liderler, Okul Kültürünü Nasıl Etkiler? Abdullah DAMAR

0
1783

Liderler, Okul Kültürünü Nasıl Etkiler?

Okul kültürü kavramı; inançlar, duygular, davranışlar ve semboller gibi, bir organizasyonun özelliklerinin bütünü, daha net olarak, paylaşılan dünya görüşü, ideoloji, inanç, duygu, varsayım, beklenti, norm ve değerler olarak tanımlanabilir.

Okul liderleri olarak okul müdürleri, liderlik davranışlarını gösteren, okul kültürünü oluşturan, sürdüren, gerekirse değiştiren en önemli unsurlardır.

Bu anlamda okul liderleri kültür yaratırken birkaç önemli şey yaparlar.

İlki, okulun kültürünü, tarihini ve güncel durumunu okurlar. Okul liderleri, okulu yeniden şekillendirmeye çalışmadan önce okulun altında yatan derin anlamları bilmelidirler.

İkinci olarak, temel değerleri açığa çıkarmalı ve ifade etmelidirler. Çünkü okul kültürünün olumlu ve olumsuz yanlarını bilmek ve belirlemek önemlidir.

Okul liderlerinin yapması gereken bazı davranışları da şöyle sıralayabiliriz;[1]

-Temel değerleri yaptıkları ve söyledikleriyle yaymalıdırlar.

-Okulun amaçları doğrultusunda çalışanları fark etmeli ve onurlandırmalıdırlar.

-Tören ve gelenekleri dikkatle takip etmelidirler.

-Okul kahramanlarının başarılarını tanımalı ve takdir etmelidirler.

-Okulun misyon ve vizyonunu çevreye etkili bir şekilde duyurmalıdırlar.

-Çalışanların, öğrencilerin ve topluluğun başarılarını takdir etmelidirler.

-Başarı hikâyelerini sıklıkla anlatarak, konu üzerindeki ilgiyi canlı tutmalıdırlar.

-Olumsuz uygulamaları ayrıştırmalı, olumlu örnekleri ön plana çıkarmalıdırlar.

Bütün bu davranışların sergilenmesi başarılı ve kararlı bir okul liderliğini gerektirir. Meslektaşlarımız, çalıştıkları okullarda yaşadıkları örgütsel kültür ve okul müdürlerinin yönetsel davranışlarını bir an için bu ölçütlerle kıyasladıklarında, gerçek hayatla, literatürde ifade edilen bilimsel bilgilerin arasındaki açı farkını göreceklerdir. Temennimiz bu açı farkını kapatacak, bütün okullarımızda demokratik okul kültürünü oluşturacak ve sürdürecek okul liderlerine kavuşmaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here