Gaziantep’te Tugay arazisi için bilirkişi inceleme yapacak

0
225

5.Zırhlı Tugay Komutanlığının bulunduğu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Medeniyet Şehri Projesi kapsamında imara açılacak. Büyükşehir Belediye Meclisi’nden çıkan karar sonrası STK’lardan itiraz sesleri yükselirken, 2. İdare Mahkemesine dava açıldı. 2. İdare Mahkemesi, 24 Kasım tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Proje ile ilgili Yürütmeyi durdurma kararı verilip verilmeyeceği ise bilirkişi raporunun ardından ortaya çıkacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Medeniyet Şehri Projesi, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kent genelinde STK’lar ve vatandaşlar tarafından 217 itiraz yapılmış ancak bu itiraz Büyükşehir Belediye Meclisinde ret edilmişti. İtirazların ret edilmesinin ardından Gaziantepli STK’lar, imar planının iptali için yargıya başvurdu. Plana itiraz eden TMMOB, Gaziantep Barosu,  Eczacılar Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesinin halkın faydasına olacağını dile getirmişti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Tugay arazisi için Gaziantep Barosu, Gaziantep Eczacılar Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası olarak açılan davalar doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddedildi. TMMOB tarafından açılan dava ise 24.11.2021 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına ve bilirkişi raporu sonrası Yürütmeyi durdurma kararı değerlendirilmesine karar verildi.

TMMOB’UN İTİRAZI KABUL EDİLDİ
2. İdare Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin açtığı Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi, 8 Şubat ve Karacaoğlan Mahalle sınırlarını kapsayan alandaki revizyon nazım ve uygulama planı ile anılan karara yapılan itirazların reddine ilişkin açtığı davada mahalle keşif ve bilirkişi incelemesine karar verdi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPACAK!
Uyuşmazlığın niteliğini göz önünde bulunduran mahkeme 2577 sayılı idare yargılama usulü kanununun 31. Maddesi ve bu madde ile atıf yapılan bilirkişi kanunu göz önünde bulundurarak, Harita ve Kadastro Mühendisi Mehmet Ali Sergen, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Adnan Çeçen, Şehir ve Bölge Plancısı Mahmut Serhat Yenice, Çevre Mühendisi Yakup Cuci, Jeoloji Mühendisi Evrim Sarıgül’ü bilirkişi olarak atadı. Bilirkişi Heyetinin 24 Kasım saat 10.00’da Gaziantep 2. İdare mahkemesinde buluşarak itiraza konu olan alanda inceleme yapacak.

gazeteekspres.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here