Küresel salgınla beraber büyük bir uygarlık krizi yaşanıyor

0
1182

DİSK Gaziantep Bölge Temsilciliği, KESK Gaziantep Şubeler Platformu, TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Yeşilsu’da eylemdeydi

Basın açıklamasını okuyan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor” ifadelerini kullandı. 
Bu düzende işçiler bir meta olarak görülüyor
Kapitalist sistemin insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöktüğünü söyleyen Bozgeyik, “Bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor” tespitini yaptı. 

Bozgeyik, “Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz, toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. İşte 2020 1 Mayıs’ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek” dedi.
İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret için yeni bir toplumsal düzen kuracağız
Düzenin çarklarının işçilerin emeğiyle, aklıyla ve bilgisi ile döndüğünü vurgulayan KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik, “Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği, her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız” diye konuştu.

Gaziantepsabah.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here