0
1402

“GAP Yerel Medya Çalıştayı” düzenlenecek

Gaziantep’te “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi, İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” projesi kapsamında çalıştay düzenlenecek.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenecek olan “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi, İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” çalıştayı 2 gün sürecek. 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek çalıştayda, yerel medyanın sorunlarının ele alınacağı belirtildi.

Gaziantep’te 2 gün sürecek olan ve yerel medyanın güncel sorunlarına dair bilgi birikimine sahip olan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın ve medya ile ilgili idari temsilcilerin de katılacağı çalıştay kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mesut Yücebaş koordinatörlüğünde düzenlenecek çalıştayın hazırlıkları da başladı.

Çalıştay ile ilgili Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Gaziantep Üniversitesi tarafından 2018 yılbaşından itibaren uygulamaya konulan “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi-İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” isimli projede elde edilen araştırma sonuçlarını kamusal alana taşımak ve paydaşlarla sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla “GAP Yerel Medya Çalıştayı” düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, “Çalıştay kapsamında daha genel düzeyde medya metinlerinin niteliğinin yükseltilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir. İki gün sürecek etkinlikte ilk gün yerel medyanın güncel sorunlarına dair bilgi birikimine sahip olan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın ve medya ile ilgili idari temsilcilerin katıldığı paneller düzenlenecektir. Etkinliğin ikinci gününde ise davet edilen yerel medya mensupları ile akademisyen ve idari temsilcilerin katıldığı gruplarda tartışmalar gerçekleştirilecek, çözüm önerileri ayrıntılı olarak ele alınacak ve bunlar daha sonraki aşamalarda yol gösterici olmak üzere raporlaştırılacaktır.” denildi.

Program ise şu şekilde olacak ;

13:30 I. Oturum: Yerel Medyanın Ekonomik ve Teknolojik Yapısı– Türkuaz Salon

Moderatör: Doç. Dr. Gökhan Gökgöz (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Işık Özkan (Yaşar Üniversitesi): “Yerel Medyada Yapısal Sorunlar ve Rekabet Stratejileri”

Prof. Dr. Can Bilgili (Hasan Kalyoncu Üniversitesi): “Yerel Medya ve Reklam”

Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin (Gaziantep Üniversitesi): “Yerel Medyanın Kurumsal Yapısı ve Çalışanların İstihdam Koşulları”

Cenk Koray Doğan ve Altan Aydın (Basın İlan Kurumu): “Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya”

15:30 II. Oturum: Yerel Medyanın Aktörlerinden Yerel Medyanın Sorunları: Yerel Medyaya İçerden Bakmak- Mavi Salon

Moderatör: Doç. Dr. Mesut Yücebaş (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniversitesi): “Yerel Medya Haberciliğinde Kadın”

TÜBİTAK 215K168 Nolu Proje Tarafından Desteklendi

Doç. Dr. Emre Köksalan (Gaziantep Üniversitesi): “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Sosyo-Kültürel Analizi”

Doç. Dr. Gökhan Gökgöz (Gaziantep Üniversitesi): “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Ekonomi-Politiği”

İkinci Gün

09:00 III. Oturum: Yerel Medya, Demokrasi ve Toplum – Türkuaz Salon

Moderatör: Doç. Dr. Emre Köksalan (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Şeker (Akdeniz Üniversitesi): “Demokratik İşlevleri Bakımından Yerel Basının Önemi”

Dr. Nevriye Yıldırım: “Yerel Medyanın Toplumsal Hayattaki Rolü”

Prof. Dr. Edibe Sözen (Hasan Kalyoncu Üniversitesi): ”Yerel Medyanın Gündem ve Kamuoyu Oluşturma Süreçleri”

Dr. İrfan Barut (RTÜK Başkanlık Müşaviri): “Demokrasinin Bir Bileşeni Olarak Medya ve Medya Özgürlüğü”

11:00 IV. Oturum: Yerel Medyanın Güncel Sorunları – Mavi Salon

Moderatör: Doç. Dr. Mesut Yücebaş (Gaziantep Üniversitesi)

Yusuf Görsoy , İdris Taş, Ahmet Atılmış, Yavuz Erdem (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği- RATEM): “Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz”

13:30 Yerel Medya Çalıştayları

Yerel Medya Ekonomisi – Salon 1

Yerel Medya ve Siyaset – Salon 2

Yerel Medyada Çalışma İlişkileri – Salon 3

Yerel Medyada Haber Pratiği – Salon 4

İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya – Salon 5

17:00 Çalıştay Raporlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış – Türkuaz Salon

Doç. Dr. Mesut Yücebaş (Gaziantep Üniversitesi)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here