DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü,;“Tüm işçilere kadro verilmiyor”

Gaziantep'ten Dünya'ya Açılan Penecereniz
Döviz Kuru
Altin Fiyatlari

DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü,;“Tüm işçilere kadro verilmiyor”


DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü,;“Tüm işçilere kadro verilmiyor”

DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, Taşeron İşçilerin kadroya alınmasına ilişkin olarak basın açıklamasında bulundu. Güdücü, “KHK ile tüm taşeron işçilere kadro verilmiyor. Sadece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarda taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda daimi işçi olarak kadroya alınacak. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri başlıklı (I) sayılı cetvelde TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, çeşitli Genel Müdürlükler, Komutanlıklar, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi bazı idareler yer alıyor. (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler başlıklı cetvelde YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüsü ve Devlet Tiyatroları gibi çeşitli özel bütçeli kuruluşlar sıralanıyor. (III) sayılı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar başlıklı cetvelde ise RTÜK, SPK gibi kurumlar yer alıyor. (IV) sayılı cetvel ise Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nü kapsıyor. KHK ile bu kurum ve kuruluşların yanında bazı kamu kuruluşları da kapsam alındı. Bu kuruluşlardan bazıları şunlar: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları, Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları, Mili Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Şeker Kurumu. Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda taşeron işçisi olarak çalışanlar geçiş için getirilen şartları tamamladıklarında daimi kamu işçisi olarak kadroya alınacaklar.”

KADRO KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR KİMLER?

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçiler kadroya alınmayacak. Belediyeler, il öz el idareleri ve bağlı kuruluşlarında çalışanlar ise kamu işçisi olarak kadroya alınmayacak. Bu işçiler belediye şirketlerinde işe alınacak. Öte yandan kadroya alınacak taşeron işçileri sadece "personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlar" olacak. Anahtar teslimi ihale yoluyla kamudan iş alan şirketlerde çalışanlar kadroya alınmayacak. İhalesinde personel gideri yüzde 70'in altında olan işçiler ile mal yapım ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler de kadroya alınmayacak.”

“KİTLERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOK!”

“696 sayılı KHK ile sadece 5018 sayılı kanun kapsamındaki idareler ile bazı özel bütçeli kuruluşlar kapsama alındı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda taşeron işçisi olarak çalışan işçiler, kadro hakkından mahrum oldu. KHK ile 36 farklı özel bütçeli kuruluştan sadece 8'i kapsama alınırken, aralarında Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve TRT'nin yer aldığı 26 özel bütçeli kuruluş ve KİT'ler kapsama alınmadı. KİT'lerde ve çeşitli özel bütçeli kuruluşlarda taşeron işçilere kadro verilmedi.”

“PERSONEL İHALESİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR KADRO YOK!”

“KHK ile kamuda çalışan başka işçilere de kadro verilmesinin yolu kapatıldı. 696 sayılı KHK ile sadece "personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında" çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya alınmasına imkân tanındı. Böylece  hizmet alımı ihalelerinde çalışan ancak ihalesi personel çalıştırılmasına dayanmayan işçiler kapsam dışında tutuldu. Bilindiği gibi hizmet alımı ihalelerinde personel gideri yüzde 70'in altında ise, ihale, "personel çalıştırılmasına dayalı ihale" sayılmıyor. Bu yüzden yemekhane ve çağrı merkezi gibi personel giderinin yüzde 70'in altında düşebildiği birçok hizmet alım işinde çalıştırılan taşeron işçiler kadro kapsamı dışında kaldı. Kadroya alınmayacak bir diğer işçi grubu ise mal yapım işi ve danışmanlık ihalelerinde çalıştırılan işçiler, Karayolları ile su ve kanalizasyon gibi anahtar teslim işlerde çalıştırılan işçiler kadro alamıyor.”

“YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KAMU İŞÇİSİ KADROSU YOK”

“KHK ile yerel yönetimlerde (il özel idareleri ve belediyelerde) taşeron şirketlerde çalışan işçiler, kamu işçisi kadrosu kapsamına alınmadı. Yerel yönetimler kapsamındaki taşeron işçiler koşulları yerine getirebilirlerse belediye iktisadi teşekkülüne (şirketine) geçirilecek. Daimi kamu işçisi kadrosuna geçirilecek taşeron işçiler için aranan şartlar, yerel yönetimlerde çalıştırılan ve şirket kadrolarına geçirilecek taşeron işçiler için aranan şartlar, yerel yönetimlerde çalıştırılan ve şirket kadrolarına geçirilecek taşeron işçiler için de söz konusu olacak. Bu işçiler güvenlik soruşturmasının yanı sıra yazıl ve sözlü sınavdan geçecek, taşeron işçisi olarak çalıştırılmaktan kaynaklı haklarından feragat edecek. Yerel yönetim işçileri diğer işçiler gibi mevcut hak ve  ücretleri ile belediye şirketlerine geçirilecek. Şirketlere alınan taşeron işçiler kadrolu belediye işçilerinin hak ve ücretlerinden yararlanamayacak. Kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmeleri bu işçilere uygulanmayacak” ifadelerine yer verdi.
Kaynak : gazeteekspres.com
GAÜN, Türkiye’nin en iyi 14’üncü üniversitesi
Madde Bağımlılığına karşı aileler bilinçlendiriliyor
Türkiye’de en çok nikah Şahinbey’de kıyılıyor